Vernieuwing

Een nieuw elan voor Spiere-Helkijn

TeAm+ Spiere-Helkijn

Actua

Vervoerregio's Vlaanderen

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's. Spiere-Helkijn behoort to de vervoerregio Kortrijk.
Hoe dit concreet allemaal ingevuld en georganiseerd wordt vind je via deze link :  https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios

Het kader en de plannen zijn alvast veelbelovend. Het is nu tijd voor actie.
In dit verband participeert TeAm+ op een pro-actieve manier vanuit haar oppositierol :

  • deelname aan de mobiliteitscommissie
  • ideeën aanbrengen op de gemeenteraad (agendering installatie mobipunt in Spiere-Helkijn)
  • deelname mobiliteitsforums en overlegmomenten in de vervoerregio Kortrijk

prev next

TeAm+ steunt warmste week

Windturbines Sint-Denijs /Moen - standpunt TeAm+ :

TeAm+ is niet tegen groene energie, maar wel tegen de willekeurige inplanting van windmolens. In de oorspronkelijke regiovisie van Leiedal, werden in dit kader de locaties aangeduid die geschikt zijn voor windenergie. Hierbij werd aangeduid dat het interfluvium tussen Leie en Schelde landschappelijk niet geschikt is voor windenergie. TeAm+ volgt deze visie en vraagt aan de betrokken bestuurders om dit consequent toe te passen en zo niet nog meer ruimtelijke wanorde te creëren.

( https://corporate.engie.be/nl/energietransitie/windenergie/windlandschap-moen/ )

2019-10-20_11-07-18jpg

Mobiscore - standpunt TeAm+

De Mobiscore is een score waarmee ingeschat wordt hoe goed voorzieningen zoals scholen, winkels, bushaltes te voet of met de fiets bereikbaar zijn. In deze scoort Spiere-Helkijn heel laag. We sluiten ons aan bij de strekking dat deze Mobiscore nooit de basis mag vormen voor een fiscale invalshoek zoals Kadastraal Inkomen, Registratierechten of bepaling van distributietarieven voor energie.
( https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/)